Consultancy & Interim Management
Change is the only Constant 

Waarom een interim manager of tijdelijk projectmanager inhuren?

 • Je zoekt een resultaatgerichte professional voor  korte of middellange termijn of als vervanging van een operationeel manager. 
 • Als in een lastige periode er even knopen moeten worden doorgehakt
 • Als er tijdelijk expertise nodig is om een project van de grond te krijgen. 

Een interim manager vergroot de slagvaardigheid van je organisatie direct aanzienlijk. De interim manager helpt je:

 • met het bereiken van je strategische doelen
 • met het oplossen van crises
 • met het managen van een verandertraject

Verder kan een interim manager ook worden ingezet voor de dagelijkse bedrijfsvoering alsook om tijdelijk het fort te versterken. 

Voordelen van een "interimmer":

 • snel beschikbaar
 • focus op de met elkaar afgestemde doelen en resultaten   
 • snel in huis halen van de juiste kennis en ervaring
 • brede expertise, en naast de analyse ook het doen en borgen 
 • objectiviteit en daarom niet geremd door de bestaande organisatiecultuur


Graag bespreek ik met jou hoe ik je het beste vooruit kan helpen.
Voor zowel consultancy als interim-management zijn er volop mogelijkheden.
Bel of mail voor een afspraak, zie hiervoor de contactgegevens.